Vi har för allas bästa och med den senaste uppdatering gällande Corona viruset bestämt oss
för att ställa in resan till DFA. Vi hoppas att den kan genomföras vid ett senare tillfälle.