Från och med juli 2016 övertar nybildade Stockholms Fiskauktion ägandeskapet av Smögens Fiskauktion från Sotenäs Kommun. Något som väntas stärka båda parter.

fiskauktionen 1 1200

 

Under åren har Smögens Fiskauktion arbetat för att etablera en ny fiskauktion i Stockholm för att ge bättre service till både fiskare och köpare på östkustsidan. Projektet var dock inte genomförbart, eftersom SKL (Statens Kommuner och Landsting) ansåg att ett kommunalt bolag inte kan etablera dotterbolag i andra kommuner. Då bildades en ny fiskauktion, där majoritetsägarna är svenska yrkesfiskare - och där det i juni stod klart att man även blir ny ägare av Smögens Fiskauktion.

Stockholmsföretag har av tradition varit stora köpare av produkter från Smögen, med stor efterfrågan på bland annat smögenräka. Under en period var nordsjöräkan rödlistad av WWF, vilket gav en stor negativ inverkan på efterfrågan. Med minskad efterfrågan följde lägre priser till yrkesfiskarna, vilket gav ytterligare negativa effekter på branschen.

Efter att nordsjöräkan fått grönt ljus igen, tack vare yrkesfiskarnas och fiskauktionens arbete med att MSC-certifiera sig, väcktes tanken på Smögens Fiskauktion om att skapa en egen auktion för Stockholmsområdet, där man kunde sammanföra försäljningen av fisk och skaldjur både för kustfiske och insjöfiske. Man etablerade kontakter med ett stort antal fiskare på östsidan och undersökte möjligheter. Projektet var dock inte genomförbart, då SKL ansåg att ett kommunalt bolag inte kan etablera dotterbolag i andra kommuner.

Men idén med Stockholms Fiskauktion har dock vuxit sig stark inom fiskarkåren så de beslutade att gå vidare utan Smögens Fiskauktion. Man har därför bildat ett gemensamt bolag som driver auktionen både i Stockholm och på Smögen. Det nya bolaget är majoritetsägt av fisket och numer även nya ägare till Smögens Fiskauktion - något som uppfattas positivt från flera håll.

- Vi ser att det nya ägarskapet ger Smögens Fiskauktion ett gyllene tillfälle att bygga ut både sin leverantörskår och sin kundkrets. I sin tur ger detta stora möjligheter till ett livskraftigt kustnära fiske i norra Bohuslän” säger Mats Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs.
 
Även Smögens Fiskauktion är positivt inställda till det nya ägandet.

- Det är fantastiskt med en ny fiskauktion i Stockholm, som tillsammans med Smögens Fiskauktion nu kommer jobba för att öka intresset för sjömat och förbättra fiskets möjligheter till en ökad lönsamhet,  säger Joakim Jansson, VD för Smögens Fiskauktion.