Estimerade volymer

nästkommande auktioner

Stockholms Fiskauktion 

Fredag 26/04  kl 0700

2100 kg Gös

350 kg Gädda

50 kg Abborre

30 kg Lake

tisdag 30/04  kl 0700

1800 kg Gös

150 kg Gädda

45 kg Abborre

30 kg Lake

Fredag 3/05  kl 0700

2200 kg Gös MSC-sjöar

700 kg övriga-sjöar

350 kg Gädda

40 kg Abborre

30 kg Lake

Långfredag och Annandag Påsk STÄNGT

Nästa auktion efter Påskhelgen tisdag 23/04

  Se även länkar med föranmälda volymer hos våra syster-/partnerauktioner:

Smögens Fiskauktion: http://www.smogens-fiskauktion.com/foeranmaelan

Danske Fiskeauktioner: https://www.pefa.com/expected-supplies

 

   Information Angående Förköp Av Auktionen:

 Bud/köp via Pefa Auktionssystem på den aktuella auktionsdatumet. Leverans sker till SFA angivet/planerad leveransdatum

*Bud/köp är bindande. Avvikelser från planerad tillförsel vikt och/eller daturm kan i sällsynta fall förekomma

 Fiskaren (Leverantören) vet vilken volym han brukar få och kan därför välja att försälja en del av den volymen som han kan garantera att han får upp,

så auktionsdagen kan vara samma datum som fångstdatumet eller i vissa fall så är auktionsdatumet redan innan fisken/skaldjuren är fiskade.

Ni Kunder handlar det som ni vill på auktionen och får information redan innan vilken leverantör som ska lämna in sin fångst och vilken art, mängd, storlek och leveransdatumet är.

Transaktionen & Betalning

Transaktionen kommer tillfälligt försvinna för er på auktionsdagen, men ni kan alltid kontakta auktionspersonalen för att få en kopia på fraktsedel.

Sedan kommer transaktionen synas för er på leveransdagen, så själva köpet kommer vara samma dag som ni får fisken.

Dagen efter leveransdagen så kommer ni att få en faktura på köpet.

Om ni vill ha någon mer information om Förköp eller annan information så vänligen kontakta Stockholms auktionspersonal på

08-410 143 50