Information nästkommande auktion

Stockholms Fiskauktion

 

Föranmälan fredag 20/4 07.00

6x15 Lyrtorsk +2kg Domstein

 130kg Torsk Stora Risten

Vildfångad Insjöfisk

500 kg Gös Hjälmaren MSC

2500 kg Gös Mälaren MSC

500 kg Gös Vänern MSC

700 kg Gös övriga sjöar

200 kg Gädda

200 kg Abborre Vänern

2x25 abborre +800

3x25 abbore +600

40kg lake

50 kg Vildlax Vänern

 

ÄNDRAD AUKTIONSDAG UNDER VALBORG

Med anledning av röd dag tisdag den 1a maj

kommer auktioner att äga rum följande dagar under Valborgsveckan:

måndag 30 april och fredag 4 maj  (kl 0700 båda dagarna)

 

INFORMATION OM FÖRVÄNTADE FISKMÄNGDER

Isen har släppt sitt grepp om de allra flesta sjöar i mellan-Sverige vilket betyder kraftigt ökande mängder insjöfisk som hamnar på auktion framöver. Förutom våra traditionella auktionsdagar kommer troligen ytterligare försäljningsdagar bli aktuella. 

 

Information Angående Förköp Av Auktionen:

Bud/köp via Pefa Auktionssystem på den aktuella auktionsdatumet. Leverans sker till SFA angivet/planerad leveransdatum

*Bud/köp är bindande. Avvikelser från planerad tillförsel vikt och/eller daturm kan i sällsynta fall förekomma

 Fiskaren (Leverantören) vet vilken volym han brukar få och kan därför välja att försälja en del av den volymen som han kan garantera att han får upp,

så auktionsdagen kan vara samma datum som fångstdatumet eller i vissa fall så är auktionsdatumet redan innan fisken/skaldjuren är fiskade.

Ni Kunder handlar det som ni vill på auktionen och får information redan innan vilken leverantör som ska lämna in sin fångst och vilken art, mängd, storlek och leveransdatumet är.

Transaktionen & Betalning

Transaktionen kommer tillfälligt försvinna för er på auktionsdagen, men ni kan alltid kontakta auktionspersonalen för att få en kopia på fraktsedel.

Sedan kommer transaktionen synas för er på leveransdagen, så själva köpet kommer vara samma dag som ni får fisken.

Dagen efter leveransdagen så kommer ni att få en faktura på köpet.

 

Om ni vill ha någon mer information om Förköp eller annan information så vänligen kontakta Stockholms auktionspersonal på

08-410 143 50