Stockholms Fiskauktion

 

 

Föranmälan

Datum: Nästa auktion tisdag 24 september

 

Start: 

 

 

 Gös MSC

    

Gös Övriga sjöar

        

Gädda 

   

Abborre

  

 Ål

 

 

 

 

 

Stockholms Fiskauktion har premiär för ekologiskt odlade Regnbågslax fredag 30/8–19

I Västernorrland finns Europas största kretsloppsodling och där odlas Regnbågslax vars vattnet ger näring åt växthusen.

Där renas vattnet i grusbäddar och rinner tillbaks till fiskarna. Kretsloppodling är väldigt resurseffektivt och är en hållbar lösning för klimat/ natur.

Fisken odlas ekologiskt och ingen antibiotika får användas, så det finns många mervärden med Regnbågslaxen mer än att den är väldigt god i smaken och har en fast struktur på köttet

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                                               

 Se även länkar med föranmälda volymer hos våra syster-/partnerauktioner:

 

Smögens Fiskauktion: http://www.smogens-fiskauktion.com/foeranmaelan

Danske Fiskeauktioner: https://www.pefa.com/expected-supplies

 

   Information Angående Förköp Av Auktionen:

 Bud/köp via Pefa Auktionssystem på den aktuella auktionsdatumet. Leverans sker till SFA angivet/planerad leveransdatum

*Bud/köp är bindande. Avvikelser från planerad tillförsel vikt och/eller daturm kan i sällsynta fall förekomma

 Fiskaren (Leverantören) vet vilken volym han brukar få och kan därför välja att försälja en del av den volymen som han kan garantera att han får upp,

så auktionsdagen kan vara samma datum som fångstdatumet eller i vissa fall så är auktionsdatumet redan innan fisken/skaldjuren är fiskade.

Ni Kunder handlar det som ni vill på auktionen och får information redan innan vilken leverantör som ska lämna in sin fångst och vilken art, mängd, storlek och leveransdatumet är.

Transaktionen & Betalning

Transaktionen kommer tillfälligt försvinna för er på auktionsdagen, men ni kan alltid kontakta auktionspersonalen för att få en kopia på fraktsedel.

Sedan kommer transaktionen synas för er på leveransdagen, så själva köpet kommer vara samma dag som ni får fisken.

Dagen efter leveransdagen så kommer ni att få en faktura på köpet.

Om ni vill ha någon mer information om Förköp eller annan information så vänligen kontakta Stockholms auktionspersonal på

08-410 143 50