Estimerade volymer

Nästkommande auktion

Stockholms Fiskauktion

fredag 21/12 kl 0700

 

1800 kg Gös MSC-sjöar

200 kg Gös övriga sjöar

300 kg Gädda

350 kg Regnbåge (odlad)

200 kg Röding (odlad)

AUKTIONSDATUM UNDER JUL- O NYÅR:

v 51 auktioner och hämtning som vanligt

v 52 auktion 27-28 dec (hämtning av fisk 26 dec)

v 1 auktion 2-3-4/1 hämtning 2/1.

 

 

 

 

 

 

 

  Information Angående Förköp Av Auktionen:

Bud/köp via Pefa Auktionssystem på den aktuella auktionsdatumet. Leverans sker till SFA angivet/planerad leveransdatum

*Bud/köp är bindande. Avvikelser från planerad tillförsel vikt och/eller daturm kan i sällsynta fall förekomma

 Fiskaren (Leverantören) vet vilken volym han brukar få och kan därför välja att försälja en del av den volymen som han kan garantera att han får upp,

så auktionsdagen kan vara samma datum som fångstdatumet eller i vissa fall så är auktionsdatumet redan innan fisken/skaldjuren är fiskade.

Ni Kunder handlar det som ni vill på auktionen och får information redan innan vilken leverantör som ska lämna in sin fångst och vilken art, mängd, storlek och leveransdatumet är.

Transaktionen & Betalning

Transaktionen kommer tillfälligt försvinna för er på auktionsdagen, men ni kan alltid kontakta auktionspersonalen för att få en kopia på fraktsedel.

Sedan kommer transaktionen synas för er på leveransdagen, så själva köpet kommer vara samma dag som ni får fisken.

Dagen efter leveransdagen så kommer ni att få en faktura på köpet.

 

Om ni vill ha någon mer information om Förköp eller annan information så vänligen kontakta Stockholms auktionspersonal på

08-410 143 50